بنرهای اطلاع رسانی مقابله و پیشگیری با حوادث ناشی از گازگرفتگی و نحوه صحیح نصب وسایل گرمایشی توسط شهرداری قرچک در معابر نصب شد.

به گزارش ساراپرس، همزمان با فرارسیدن فصل سرما، سازمان آتش نشانی و ایمنی و روابط عمومی شهرداری قرچک اقدام به نصب بنرهای مختلف، جهت فرهنگ سازی و ایمنی بیشتر شهروندان جهت مقابله با حوادث ناشی از گازگرفتگی، مسمومیت با گاز منواکسیدکربن(co)  و نحوه صحیح نصب وسایل گرمایشی در معابر شهر کرده است.