چهارمین جلسه کارگروه های ویژه کودکان کار و کارگروه ویژه حمایت از خانواده های مددجویان ماده 16 و دومین نشست کارگروه ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی قرارگاه اجتماعی شهر تهران با حضور دستگاه های زیربط تشکیل شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ احمد احمدی صدر دبیر قرارگاه اجتماعی تهران با ذکر این مطلب افزود : این نشست ها در راستای برنامه های قرارگاه اجتماعی شهر تهران و تدوام رویکرد سه کارگروه تخصصی کودکان کار ، خانواده معتادین متجاهر ماده ۱۶ با تاکید بر معضل آسیب های اجتماعی باحضور مدیران و نمایندگان ارگان ها و دستگاه های متولی و تشکل های مردمی برگزارشد.

وی با تاکید بر نقش پیشگیری همگام با اقدامات اجرایی در حل معضلات اجتماعی کلان شهر تهران افزود: با تمامی تلاش ها در برطرف نمودن معضل کودکان کار و‌ معتادین متجاهر، اگر در حوزه پیشگیری ورود جدی نکنیم و در اولویت اقدامات قرار نگیرد ، تمامی تلاش ها،طرح‌ها و مدل ها در درمان و حل معضلات اجتماعی شهر بی نتیجه خواهد ماند و حتی آسیب ها تداوم یافته و‌ به شکلی دیگر جلوه می نمایند.

مدیر عامل سازمان رفاه ،خدمات و‌ مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران استفاده از مدل مردمی سازی چه در قالب توان مردمی ارگان ها و چه مدل مردمی محلات و محله محوری درحوزه پیشگیری با تشکیل شورای تحول محله و استفاده از گروه های مردمی ،خیرین، هیات در کنار حمایت توسط ارگان های متولی، را گام مهم در پیشگیری و حل معضل آسیب های اجتماعی، حمایت از کودکان کار و خانواده های مددجویان ماده۱۶برشمرد.

دبیر قرارگاه اجتماعی کلان شهر تهران در پایان افزود: در نشست این سه کارگروه قرارگاه اجتماعی شهر تهران، بیش از ۹ مصوبه در قالب بازبینی ، بروز رسانی و بررسی آمار دقیق کودکان کارو زباله گرد ، شناسایی و بررسی ظرفیت خیرین و خیریه ها وگروه های فعال مردمی برای حمایت ،حرفه و مهارت آموزی برای کودکان کار و خانواده معتادین ماده ۱۶، تولید محتوا جهت آگاهی سازی عمومی برای شهروندان درحیطه حمایت از کودکان کار، نشست و دعوت از گروه ها و تشکل های مردمی شهر تهران،تعیین محلات پر آسیب بر اساس محل زندگی مددجویان ماده ۱۶، نشست با گروه نخبگان حوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی و تدوین مدل مردمی سازی پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.