نشست هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ری باحضور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن برگزار شد.

به گزارش ساراپرس، صبح امروز نشست هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ری باحضور مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان ری‌ در این نشست با اشاره به اهمیت اقدامات انجمن در حمایت از خانواده های زندانیان و کاهش عوارض اجتماعی پیرامون آن، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که میبایست مورد توجه مدیریت انجمن قرار بگیرد، موضوع ایجاد درآمدهای پایدار جهت انجام فعالیت های انجمن می باشد.

وی افزود: در بحث فعالیت های انجمن باید بگونه ای برنامه ریزی نمود که سهم عمده منابع و امکانات دردسترس را از کمک ها و اقدامات مقطعی و موردی به سوی کارهای زیربنایی و مستمر مانند ایجاد اشتغال پایدار برای افراد سوق داد.

باب الحوائجی ادامه داد: توانمندسازی خانواده های زندانیان از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. ایجاد امکان سرمایه گذاری، راه اندازی مشاغل خرد و خانگی، ایجاد شرایط تحصیل و ازدواج بطور کل بی نیاز نمودن خانواده ها از کمک ها و مساعدت های مقطعی در توانمندسازی افراد بسیار مؤثر بوده بخش عمده مشکلات را در این حوزه برطرف خواهد نمود.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان افزود: اقدامات و فعالیت های انجمن حمایت در راستای کاهش مخاطرات اجتماعی و توانمندسازی افراد و نیز ایجاد تغییر در سبک زندگی و آینده افراد می تواند بسیار مؤثر واقع شود که کمک شایانی نیز به مجموعه دولت در راستای اجرای اقدامات حمایتی خواهد نمود.