سرپرست اداره فرهنگ ارشاد و اسلامی پیشوا با مسئولین انجمن های فرهنگی و هنری این شهرستان نشست داشت.

به گزارش ساراپرس، حسین قربانی در این نشست گفت: فعال بودن انجمن های فرهنگی و هنری شهرستان در پیشبرد اهداف فرهنگی بسیار تاثیر گذار خواهند بود و با این فعالیت هنرمندان زیادی جذب و استعدادهای زیادی در رشته های مختلف کشف خواهند شد.
با انجمنهای فعال همکاری لازم را در تمامی ایام هفته و در طول روز خواهیم داشت و تمام ابزار فرهنگی این اداره در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت تا بازدهی خوبی داشته باشیم.
قربانی تصریح کرد: شهرستان پیشوا دارای ظرفیت و توانمندی خوبی است و هنرمندان این شهرستان این موضوع را ثابت کردند و برای اثبات آن می توانیم به گروه نمایشی رسا با اجرای نمایش پهلوان قلیچ اشاره کرد که شاهد درو کردن جواز مختلف در سطوح مختلف استانی و کشوری در جشنواره های مختلف توسط این گروه بودیم که تمامی آنها بومی این شهرستان هستند.