در آستانه فرارسیدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، نشست خبری با حضور فرماندار پیشوا، معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی، معاون امور عمرانی، بخشدار مرکزی، رئیس جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا در محل خبرگزاری فارس برگزار گردید.

به گزارش ساراپرس، در آستانه فرارسیدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، نشست خبری با حضور تاجیک نوری فرماندار، کارخانه معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی، میرزایی معاون امور عمرانی، هداوند میرزایی بخشدار مرکزی، رحیمی رئیس جهاد کشاورزی، علیخانیان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قربانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا در محل خبرگزاری فارس برگزار گردید.