این جلسه که با حضور سیدعلی یزدی خواه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران و ریاست دانشگاه های پیام نور و شاهد و یادگار امام و تشکلهای فعال در بخش کشاورزی و کشاورزان پیشرو تشکیل شد.

به گزارش ساراپرس؛ این جلسه که با حضور سیدعلی یزدی خواه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران و ریاست دانشگاه های پیام نور و شاهد و یادگار امام و تشکلهای فعال در بخش کشاورزی و کشاورزان پیشرو تشکیل شد، در راستای تحقق اهداف و استفاده از ایده های دانش بنیان و افزایش ارتباط و همکاری بین مجموعه های دانش بنیان و دانشگاهی با بخش کشاورزی و برطرف کردن نیازهای علمی حوزه های مختلف تخصصی کشاورزی و دامپروری و رفع موانع حضور شرکت های دانش بنیان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

یزدی خواه عنوان داشتند لازم است و باید در شهرستان ری یک پارک علم و فناوری تاسیس و به دانشجویان و شرکت های فن آور در حوزه های مختلف اعم از کشاورزی و… فراخوان داده شده و از امکانات فناورانه و دانش بنیان به سرعت استفاده نمود و کشاورزی را اقتصادی و به صورت علمی ادامه دهیم.

وی بیان داشت: ما در خانه ملت با تمام توان و قدرت آماده همکاری و پیگیری موضوعات هستیم.

در پایان مقرر شد جلسات بصورت تخصصی و با جزئیات بیشتر بصورت ماهانه تشکیل گردد.