نشست برخط «علوم میراثی، ریشه در تاریخ، رو به آینده» با ارائه مقالاتی توسط سیدمحمد بهشتی، شهرزاد امین‌ شیرازی، ناصر رضایی، سمیه کریمی، زهرا زارع، بهروز وجدانی و کاوه فرهادی برگزار شد.

به گزارش ساراپرس، نشست برخط «علوم میراثی، ریشه در تاریخ، رو به آینده» به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی و به همت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری عصر امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در ابتدا پیام مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری قرائت و در ادامه مقاله‌ها در دو پنل ارائه شد.
پنل اول با مدیریت فریده مجیدی با ارائه سه مقاله با عناوین «حفاظت و مرمت به مثابه علوم میراثی» توسط شهرزاد امین‌ شیرازی مدیر گروه حفاظت و مرمت آثار تاریخی‌فرهنگی، «مردم‌شناسی و دانش شناخت فرهنگ و میراث آن» توسط سمیه کریمی عضو هئت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی‌فرهنگی و «میراث‌فرهنگی در فلسفه اسلامی» توسط زهرا زارع پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان برگزار شد.
تعریف حفاظت و مرمت، علوم و مطالعات مورد نیاز آن، خوانش و درک ارزش‌های اثر برای اخذ تصمیمات و طراحی صحیح در راستای حفاظت، تعاریف فرهنگ و هم‌پوشانی علم انسان‌شناسی و میرا‌ث‌فرهنگی، فلسفه و فرهنگ، میراث‌فرهنگی و میراث حکمی، سه مکتب فلسفی ایرانی‌اسلامی، پروژه احیای فرهنگ نزد سهروردی از جمله مباحث ارائه شده در این سه مقاله بود.
در پنل دوم به مدیریت علیرضا حسن‌زاده چهار مقاله «علوم میراثی و توسعه پایدار» توسط محمد بهشتی، «رویکرد میان رشته‌ای به گردشگری و میراث‌فرهنگی» توسط ناصر رضایی رئیس گروه گردشگری و میراث طبیعی، «دانش ضمنی و میراث‌فرهنگی» توسط کاوه فرهادی جامع‌شناس و «موسیقی، هنر و علوم میراثی» توسط بهروز وجدانی عضو بازنشسته هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی برای مخاطبان ارائه شد.
اهمیت نقش علوم میراثی در برنامه‌ریزی‌ها برای داشتن توسعه پایدار، رابطه دیرین میراث‌فرهنگی و گردشگری و اهمیت ارتباط آنها برای داشتن گردشگری پایدار، اهمیت گردشگری میراثی در هویت ملی و یکپارچگی سرزمینی، ارتقای ارتباطات داخلی و خارجی با توسعه گردشگری میراث‌فرهنگی، تقویت روایتگری در گردشگری، آسیب‌شناسی مردم‌نگاری، استفاده از فناوری‌های نوین برای شناخت بیشتر میراث‌فرهنگی،
اهمیت موسیقی در قالب میراث ناملموس به‌عنوان عنصر زنده از جمله موضوعاتی بودند که در پنل دوم به آنها پرداخته شد.