راننده دارای بیمه بدنه می تواند خسارت خود را با همان کروکی که افسر کارشناس تنظیم می کند از شرکت های بیمه دریافت نماید.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛سرهنگ احسان مومنی صبح امروز در برنامه زنده شهر امن در استودیو پلیس پایتخت که از شبکه پنج سیما پخش می شد حضور یافت و در خصوص نحوه دریافت خسارت پس از برخورد و تصادف با شی ء ثابت توضیح داد .
سرهنگ مومنی گفت : در تصادفات خودرو با شیء ثابت یا اموال دولتی و یا بیت المال و یا اموال شخصی ، راننده صحنه تصادف را می بایست حفظ کرده و علایم ایمنی و هشدار دهند نصب نماید .
وی افزود : وی می بایست با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نماید و افسر کارشناس در صحنه حادثه حضور پیدا کرده و به بررسی تصادف می پردازد .
سرهنگ مومنی افزود : اگر خسارت به اموال دولتی و اموال شخصی وارد شده باشد افسر کارشناس کروکی تنظیم کرده و شرکت بیمه مکلف به جبران خسارت اموال وارده است .
وی گفت : اگر راننده دارای بیمه بدنه باشد می تواند خسارت خود را با همان کروکی که افسر ما تنظیم می کند از شرکت های بیمه دریافت نماید .