شهروندان می توانند خودروهای خود را که در پارکینگ متوقف شده است را بدون مراجعه حضوری به مراکز ترخیص، نسبت به رفع توقیفی خودرو خود اقدام کنند.

به گزارش ساراپرس؛خودروهایی که با هدف عنوان داخل پارکینگ ها در استان مرکزی متوقف شدند؛ مالکین خودرو می توانند ازطریق سایت های اینترنتی پلیس راهنمایی رانندگی یا سایت  policeman نسبت به ترخیص خودرو خود بصورت اینترنتی اقدام کنند.