به گزارش ساراپرس؛موزه ملی ایران، امشب ششم فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ مارس ۲۲۰۲ تمامی لامپ‌ها و وسایل برقی غیرضروری را خاموش می‌کند. این اقدام در همراهی با رویداد بین‌المللی «ساعت زمین»، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ انجام خواهد شد. «ساعت زمین» یک رویداد جهانی سازماندهی‌شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) […]

به گزارش ساراپرس؛موزه ملی ایران، امشب ششم فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ مارس ۲۲۰۲ تمامی لامپ‌ها و وسایل برقی غیرضروری را خاموش می‌کند.

این اقدام در همراهی با رویداد بین‌المللی «ساعت زمین»، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ انجام خواهد شد.
«ساعت زمین» یک رویداد جهانی سازماندهی‌شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است. بر اساس آن خانواده‌ها، ساختمان‌های معروف جهان و کسب و کارها از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت چراغ‌ها و تجهیزات الکترونیک غیر ضروری خود را خاموش می‌کنند.
این اقدام با هدف احترام به زمین، آگاهی‌بخشی در مورد تغییر اقلیم، نیاز به استفاده محتاطانه و حفظ انرژی انجام می‌شود.
ساعت زمین موضوعی فراتر از یک خاموشی معمول و فرصتی برای شروع تغییر بهتر در کره زمین و محافظت و بازیابی طبیعت است.