حجت الاسلام صوفی گفت: ۳۶۵ نفر از روحانیون در کلانتری هامشغول خدمت هستند . طبق فرمایش مقام معظم رهبری، هرجا که طلبه و روحانیون به وظایف خود عمل کردند آن مکان آباد شده است. مهمترین مسئله برای روحانیون، محبوبیت و مقبولیت است.

به گزارش ساراپرس؛ حجت الاسلام صوفی جانشین سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دومین نشست سراسری مشاوران و کارشناسان مذهبی در کلانتری که صبح امروز در ستادعقیدتی سیاسی فراجا تشکیل شد، بیان داشت: ویترین نیروی انتظامی کلانتری ها هستند. نیروهایی که در کف خیابان با مردم سرو کار دارند‌.

وی ادامه داد: ۳۶۵ نفر از روحانیون در کلانتری هامشغول خدمت هستند . طبق فرمایش مقام معظم رهبری، هرجا که طلبه و روحانیون به وظایف خود عمل کردند آن مکان آباد شده است. مهمترین مسئله برای روحانیون، محبوبیت و مقبولیت است.

حجت الاسلام صوفی با اشاره به اینکه چه کنیم که مقبولیت و محبوبیت را در بین کلانتری ها داشته باشیم، گفت: از عوامل موثر ، عامل بودن به گفتار، مدارا و انس با کارکنان کلانتری ها، حسن خلق، اخلاص ، تواضع و فروتنی، ساده زیستی و دور از تجملات است.

وی در تبیین مشکلات روحانیون اشاره کرد: کافی نبودن دوره های آموزشی برای روحانیون می باشد.