این طرح برای بررسی جزییات به کمیسیون ارجاع شد و به صورت دوشوری در دستور کار مجلس است.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ سید علی یزدیخواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با رای قاطع نمایندگان مجلس به کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، مجلس یازدهم گام مهمی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و… برداشت.