مقبره الشهدای شهرک شهید محلاتی به منظور رفاه شهروندان در ناحیه ده بهسازی شد.

به گزارش ساراپرس؛ علیرضا عباسی شهردار ناحیه ده گفت: همزمان با فرارسیدن لیالی قدر و برگزاری مراسم این ایام جهت ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و رفاه حال آنان، ۶۰۰ مترمربع محوطه بیرونی مقبره الشهدای گمنام شهرک شهید محلاتی با پخش ۱۳۰ تن آسفالت بهسازی شد.