دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: نیروکار و بازنشته ما نمی توانند حداقل نیاز خود را با این حقوق فراهم کنند.

به گزارش ساراپرس، علی ترکاشوند اظهار داشت: طبق قانون کار حقوق کارگران نباید پایین تر از نرخ تورم باشد و با توجه به افزایش دستمزد در حال حاضر کفاف هزینه های سبد معشیت نیرو کار و بازنشسته را نمی دهد.
وی با ابیان اینکه سالهاست کارگران شاغل و بازنشسته صد ها قدم از تورم عقب تر هستند گفت: در سال گذشته حداقل هزینه های زندگی ۹ میلیون و دویست هزار تومان عنوان شده بود، امسال حدقال هزینه زندگی کارگران و بازنشستگان چقدر هست؟
ترکاشوند تصریح کرد: کارگر و بازنشسته ماهانه چقدر باید داشته باشند تا بتوانند از پس تمام هزینه های زندگی از جمله اجاره خانه، خوراک، حمل و نقل، آموزشی و درمان برآیند.
وی خاطر نشان کرد: نیروکار و بازنشته ما نمی توانند حداقل نیاز خود را با این حقوق فراهم کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: معیشت کارگران و بازنشستگان باید دغدغه دولتمردان باشد و بزرگترین مشکل جامعه کارگری تورم است که هرچه بدویم به آن نخواهیم رسید.
وی در خصوص اظهارر نظر رئیس قبلی بانک مرکزی گفت: مصرف کننده، تولید کننده و واردات تورم ایجاد نمی کند، تنها چیزی که باعث تورم می شود مخارج بیش از حد دولت و چاپ بیش از حد پول توسط بانک مرکزی است. ترکاشوند در پایان یادآور شد: تورم توسط دولتها ایجاد می شود، چون که انحصار چاپ پول فقط در دست دولت است و نسبت دادن تورم به گروه های دیگر اشتباه است.