معلم؛ جلوه عشق و ایثار و از خودگذشتگی است که چگونه اندیشیدن و چگونه بهتر زیستن را به دانش آموزان خود تعلیم می دهد و به درستی که کار معلمان عبادت است و چه عبادتی بهتر از این که مسیر و روش درست اندیشیدن و زیستن را به انسان‌ها نشان می‌دهد.

به گزارش ساراپرس؛ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت به مناسبت فرارسیدن روز معلم یادداشتی نوشت؛

متن یادداشت به شرح زیر است:

معلم؛ جلوه عشق و ایثار و از خودگذشتگی است که چگونه اندیشیدن و چگونه بهتر زیستن را به دانش آموزان خود تعلیم می دهد و به درستی که کار معلمان عبادت است و چه عبادتی بهتر از این که مسیر و روش درست اندیشیدن و زیستن را به انسان‌ها نشان می‌دهد و آنها را از گمراهی و غرق شدن در مردابهای جهل و جوانی نجات می‌دهد به درستی که تعلیم و تعلم عبادت است و این هنر بزرگ معلمان است که الفبای زندگی را به دانش آموزان خود نشان می دهند .
تعهد ، هنر و عشق تجلی نام معلم است که آن را با فراغ بال در تبق اخلاص به دانش‌آموزان خود تقدیم کند ایثار و هنر معلمان زا با هیچ ثمنی قابل خریدن نیست همچنان که مولای متقیان فرمودند: ” من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا” هرکس کلمه‌ای را به من بیاموزد مرا بنده خود قرار داده است در حقیقت نشان‌دهنده بزرگی و عظمت کار و معلمان متعهدی است که علم و عمل را به دانش آموزان خود تعلیم دادند و به آنها نشان دادند که انسانیت بزرگترین هنر انسان هاست که در کنار هر تخصصی باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که علم بدون عمل و تعهد نتیجه و ثمره جز زیان و خسران دارد.