شهردار منطقه۱۳ در پنل فرصت های سرمایه گذاری" قطب گردشگری شرق تهران " ، ۲۲ بسته از پروژه‌های مشارکتی منطقه را معرفی کرد.

به گزارش ساراپرس؛ همزمان با برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران، پنل فرصتهای سرمایه گذاری “قطب گردشگری شرق تهران پهنه سرخه حصار” در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.
محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ در این پنل تخصصی، ضمن معرفی ۲۲ بسته از پروژه‌های مشارکتی، جاذبه‌های سرمایه گذاری منطقه ۱۳ را با محوریت سرمایه گذاری بخش خصوصی تشریح کرد.
شهردار منطقه۱۳ با اشاره به اهمیت و نقش مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری گفت: سرمایه گذاری در بخش های مختلف بویژه در حوزه هایی که استقبال و رفاه شهروندان را به دنبال دارد بسیار مهم است که در این راستا ۲۲ بسته از پروژه‌های مشارکتی جاذبه‌های سرمایه گذاری منطقه با محوریت سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی شده است.