صبح دیروز شنبه سوم اردیبهشت ماه سال جاری محبوب تیزپاز نیاری سرپرست شهرداری منطقه 18 تهران از طرح تعریض مسیر دسترسی شهرک طالقانی بازدید کرد.

به گزارش ساراپرس؛ سرپرست شهرداری منطقه هجده تهران با همراهی شهردار ناحیه ۳ و برخی مدیران شهری از طرح تعریض مسیر دسترسی شهرک طالقانی بازدید و ضمن بررسی طرح و نقشه پروژه پیرامون ابعاد مختلف و راههای اجرایی شدن آن گفتگو کرد.

محبوب تیزپاز در حاشیه این بازدید گفت: از مدت ها قبل با توجه به درخواست های موکد شهروندان شهرک طالقانی واقع در ناحیه ۳ طرح تعریض و رویه عملیاتی پروژه در دستور کار قرار گرفته است که طی بازدید به عمل آمده در صدد رفع موانع موجود و تسریع در انجام این مهم و خدمات رسانی به مردم هستیم.
وی تاکید کرد: جهت اجرای پروژه در وهله اول به دنبال توافق با مالکین اراضی و املاک واقع در مسیر پروژه هستیم و در صورت عدم حصول نتایج مورد نظر با توجه به ضرورت اجرای پروژه و منطبق با قانون نسبت به انجام امور عمرانی اقدام خواهیم کرد.
گفتنی است در همین راستا و پس از بازدید دیروز، سرپرست شهرداری منطقه ۱۸دستورات لازم جهت اجرایی شدن و تسریع در اجرای پروژه عمرانی تعریض مسیر دسترسی به شهرک طالقانی در سه راه زندیه-بلوار معلم را صادر نمود.