مدیر کل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «هزینه مرمت پل دختر کرج ۴ تا ۵میلیارد تومان برآورد شده است که عملیات آن حداقل یک سال طول می‌کشد.»  

به گزارش سایت خبری ساراپرس، سیدهادی احمدی روئینی در بازدید از پل تاریخی دختر کرج اظهار کرد: «در دوره‌های زمانی مختلف از دوران صفوی به بعد دخالت‌ها و تغییراتی در بنای پل صورت گرفته که به طور کلی اشتباه و بدون در نظر گرفتن اصل سازه بوده است.»

مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: «در ۱۰۰ سال گذشته خودرو از روی این پل عبور می‌کرده که به طور کلی اشتباه بوده است. همچنین تغییرات اعمال شده در دوره‌های مختلف و به کارگیری آسفالت و بتن در سازه، این پل را سنگین کرده است.»
او ادامه داد: «اقداماتی چون ایجاد فضای سبز در مجاورت سازه که منجر به ایجاد رطوبت در دیواره بنا شده فرسودگی بنا را تشدید کرده است. به طور کلی عیوبی که در طی دوره‌های زمانی مختلف انجام شده باعث تخریب پل شده است.»
روئینی ادامه داد: «اکنون مطالعات درون‌سازمانی انجام شده و با مشورت یکی از پیشکسوتان حوزه مرمت بناهای تاریخی نکاتی برای مرمت بنا افزوده می‌شود.»
او با اشاره به اینکه مرمت این پل حداقل یک سال طول می‌کشد، تأکید کرد: «این پل بخشی از شهر است و حتما باید شهرداری در مورد هزینه‌ها کمک کند و در این زمینه تعهدی هم داشته است. همچنین از اعتبارات وزارتخانه و از محل اعتبارات استانی میراث فرهنگی برای مرمت پل استفاده می‌شود؛ البته وقف نامه‌ای هم موجود است که نشان می‌دهد برای هزینه‌های پل موقوفه‌هایی وجود دارد که با اوقاف در این مورد صحبت شده است.»
او با اشاره به اینکه حدود ۴ تا ۵ میلیارد تومان برای مرمت این پل نیاز است، گفت: «میراث‌فرهنگی به‌تنهایی قادر به انجام مرمت این پل نیست و مهم‌تر از همه شهرداری است که در ابتدا باید فضای سبز و رطوبت ایجاد شده در بدنه پل را مدیریت کند.»

اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی