حجت الاسلام قاضی عسگر ضمن تقدیراز کسانی که هیات برگزار میکنند، بیان داشت: در راستای سنت حق قدم و نهضت حسینی را زنده نگه دارید. مراقب باشید جلسات به بدعت ها و دروغ دوره آلوده نشود.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ نمایشگاه شمیم حسینی در استانه مبارک شیخ صدوق برگزار گردید.

در حاشیه این مراسم حجت الاسلام قاضی عسگر تولیت حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی در حاشیه مراسم گفت: در آموزه های دینی این مطلب آمده که هرکس با حق پنجه در افکند مغلوب خواهد شد .
وی با اشاره به اینکه در قرآن نمونه های این آموزه دینی بیان شده است، گفت: در جریان حضرت موسی ، فرعون با آن همه جنایت تلاشش این بود که موسی ای متولد نشود و چقدر زنان آبستن را مورد آزار وپسران را از بین بردند؛ ولی خداوند قدرت نمایی کرد و موسی در دامان فرعون و آسیه و در کاخ فرعون پرورش یافت. هر کس بخواهد در مقابل ارا ه خدا قد علم کند، قطعا منکوب خواهدشد .

حجت الاسلام قاضی عسگر ضمن تقدیراز کسانی که هیات برگزار میکنند، بیان داشت: در راستای سنت حق قدم و نهضت حسینی را زنده نگه دارید. مراقب باشید جلسات به بدعت ها و دروغ دوره آلوده نشود.