طي حکم فرمانده کل انتظامی ، سردار حسن مومنی به عنوان رئیس پلیس راه راهور فراجا معرفي شد.

به گزارش ساراپرس؛ بنا به پیشنهاد رئیس پلیس راهور فراجا و با حکم سردار فرماندهی کل انتظامی ، سردار حسن مومنی به عنوان رئیس پلیس راه راهور فراجا منصوب شدند.

ایشان پیش از این ، رئیس دانشکده راهنمایی و رانندگی دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که به واسطه سوابق و عملکرد خوب و درخشان در امور ستادی، اداری و اجرایی به سمت یادشده منصوب شدند.

در این جلسه سردار ریاست پلیس راهور فراجا از خدمات و زحمات سرهنگ محبی سرپرست سابق پلیس راه تقدیر و تشکر کردند.