مدیریت سه سطح دارد ۱- مدیران سطوح عالی که کارشان تصمیم گیری است و باید کاملا ادارکی و فنی باشند یعنی ادراکی بودند شرط لازم و کافی است و فنی بودن شرط کافی است ۲- مدیران میانی هم باید فنی باشند هم ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی و هم ادراکی و هم روابط انسانی ۳-مدیران پایینی باید شرط لازم و کافی فنی باشند.

به گزارش ساراپرس، حمیدرضا عباسی مقدم رئیس سازمان نخبگان جهانی بیانیه ای را در رابطه با کنترل تورم و رشد تولید صادرکرد،

متن بیانیه از این قرار است:

 

حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب
سلام علیکم.
احتراما ضمن کسب اجازه از محضر شما عالم ربانی حضرتعالی امسال را بنام کنترل تورم و رشد تولید اعلام نمودید در همین راستا بنده خدمت شما توضیحات مختصری از مدیریت ارسال می کنم بنظر می آید حلقه گمشده اقتصاد ایران با این همه منابع مدیریتی پیدا میشود
مدیریت سه سطح دارد ۱- مدیران سطوح عالی که کارشان تصمیم گیری است و باید کاملا ادارکی و فنی باشند یعنی ادراکی بودند شرط لازم و کافی است و فنی بودن شرط کافی است ۲- مدیران میانی هم باید فنی باشند هم ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی و هم ادراکی و هم روابط انسانی ۳-مدیران پایینی باید شرط لازم و کافی فنی باشند پس باتوجه به ارکان مدیریت یعنی برنامه ریزی ،سازماندهی ،کنترل ونظارت ،بازخورد وتصمیم گیری لذا برنامه ریزی و سازماندهی مختص مدیران میانی هست و کنترل ونظارت و بازخورد کاملا فنی در اختیار مدیران عملیاتی است و تصمیم گیری که بسیارمهم است از وظایف مدیران عالی است و برای کنترل تورم و رشد تولید کشورما مشکل ۶۰ درصد در مدیران عالی دارد و ۴۰درصد در مدیران میانی و تحریم یک تهدید است که ایجاد فرصت می نماید وضعف های هم در مقابلش رقابت است.
ارادتمند شما دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رییس گروه‌های مردمی غیر رسمی حامیان کل نظام جمهوری اسلامی