سرهنگ علی همه خانی از شروع طرح تشدید برخورد با تخلفات پوشش ، مخدوشي و فقدان پلاک موتورسواران همانند خودروها توسط تیم های پلیس راهور تهران بزرگ مستقر در سطح معابر شهر تهران خبر داد .

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ سرهنگ علی همه خانی در خصوص این خبر گفت : تیم های مستقر در سطح معابر ، تقاطع ها و میادین شهر تهران بزرگ طرح تشدید برخورد با تخلفات پوشش ، مخدوشی و فقدان پلاک موتورسواران را به مرحله اجرا در خواهند آورد .

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد : بر همین اساس و در طرح تشدید برخورد با تخلفات پلاک ، ضمن توقیف موتورسیکلت ، پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی گردد و پلیس راهور تهران بزرگ مأموریت دارد با استقرار در معابر ضمن شناسایی متخلفین (مخدوشی پلاک) همانند خودروها نسبت به اعمال قانون و معرفی به مراجع قضایی اقدام نمایند.
وی گفت : به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرشخص در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد و یا پلاک وسیله دیگری را به آن الصاق نماید به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
وی افزود : راکبینی که اقدام به پوشش پلاک ، و یا مخدوشی پلاک نموده و موتورسیکلت آنها فاقد پلاک بوده و یا خود از طریق پوشاندن یا گذاشتن وسایل مختلف مانند ماسک بر روی ارقام پلاک اقدام به پوشش پلاک موتورسیکلت می نمایند در صورت مشاهده مامورین ضمن جلوگیری از تردد آنها در این طرح توقیف و روانه پارکینگ شده و در مورد مخدوشی پلاک پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال خواهد شد .
سرهنگ همه خانی گفت : راکبین موتورسیکلت توجه داشته باشند که پلاک وسیله نقلیه‌ آنها می بایست همواره همانند روز اولی که پلاک را تحویل گرفته اند بدون هیچگونه مخدوشی و دستکاری در عقب موتورسیکلت جهت رویت بصورت خوانا نصب شده باشد.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت : پلاک وسیله نقلیه هویت وسیله نقلیه محسوب می شود و از دید قانون گذار آنقدر اهمیت دارد که در آیین نامه راهنمایی و رانندگی در ماده دو به موضوع شماره گذاری اختصاص داده شده و همه وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک های متصل به آن که در راهها حرکت می کنند و وسایل نقلیه صنعتی و عمرانی ، کشاورزیمی بایست دارای پلاک و شماره باشند .
وی افزود : هر راننده ای که به هر نحوی بحث پوشش پلاک را انجام می دهد ، زمینه ساز هرگونه تخلف و جرمی را متصور است . یعنی کسی که پوشش و مخدوشی پلاک را انجام می دهد هر تخلفی را ممکن است انجام دهد . ممکن است با سرعت غیرمجاز حرکت می کند و از چراغ قرمز رد می شود و یا در برخی موارد بحث کیف قاپی ها توسط موتورسیکلت ها انجام می شود و هر کسی که بحث پوشش پلاک و یا مخدوشی پلاک را انجام دهد ممکن است هر نوع تخلفی را انجام دهد .
سرهنگ علی همه خانی بیان داشت : برخورد با تخلفات پوشش و مخدوشی پلاک از مطالبات اجتماعی شهروندان است که پلیس راهور تهران بزرگ آنرا پیگیری می کند .