زمانی گفت: شهرستان ری دارای مجهزترین اسایشگاه خیریه می باشدو سرویس های متنوعی را به مخاطبان خود ارایه می دهد .

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، حمیدزمانی فرماندار ویژه شهرستان ری در حاشیه بازدید از اسایشگاه خیریه کهریزک که با حضور معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در دولت سیزدهم ضمن تبریک روز سالمند بیان داشت: شهرستان ری دارای مجهزترین اسایشگاه خیریه می باشدو سرویس های متنوعی را به مخاطبان خود ارایه می دهد .

وی ادامه داد: امروز معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوراز مرکز خیریه بازدید کردند و قرارشد تا کمک به توسعه کمی و کیفی مرکز کنند .