مهدی بابایی عضوشورای شهر تهران گفت: وقتی با یک تخلف بزرگ برخورد می شود متخلفان حساب کار دستشان می آید و جلوی تخلفات کوچک نیز گرفته می شود.

به گزارش ساراپرس و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک ؛ مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران در خصوص پالادیوم و جلوگیری از تخلف گفت: مبارزه با تخلفات ساختمانی تاثیرات مثبت خودش را در رعایت قوانین خواهد داشت و شهرداری تهران با تخلفاتی که سالیان سال انجام شده بود و سال ها بود کسی نتوانسته بود با آن مبارزه کند در این دوره برخورد کرد.

او ادامه داد: مبارزه با این تخلف در این دوره می تواند نقش موثری در پیشگیری از تخلفات در آینده داشته باشد زیرا برخی از تخلفات با رانت هایی در حوزه اجرا همراه بوده است که این ماجرا می تواند این رانت ها را از بین برده و شرایط را برای آینده تسهیل کند.

بابایی تاکید کرد: برای برخورد با این تخلف روند قانونی طی شد یعنی پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال شد و در آنجا حکم تخریب صادر شد هر چند که پیش از این حکم تخریب آن صادر شده بود اما در دوره های مختلف از تخریب این بنای غیر قانونی جلوگیری می شد.

او با اشاره به این موضوع که تخلفات ما صفر نشده و این را می طلبد که شهرداری تهران با اهمیت این تخلفات را شناسایی و با آن ها مبارزه کند گفت: در این دوره، مدیریت شهری با شجاعت این حکم را اجرایی کرد و پیامی برای متخلفان داشت که شهرداری با هر تخلفی با هر قدرتی مبارزه خواهد کرد.