با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف پرسنل خطوط گاز در مواقع بحرانی، مانور نشت و ریزش مرکاپتان در ایستگاه CGS شماره ۵ تهران برگزار شد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ گفت: مانور نشت مرکاپتان ناشی از سقوط بشکه در حین تخلیه و تزریق در مخزن ادورایزر در ایستگاهCGS منطقه خجیر انتهای اتوبان بابایی  با هدف ایجاد آمادگی برای واکنش سریع  هنگام حادثه نشست گاز و آتش سوزی پس از آن با حضور روسای خطوط لوله گاز رسانی و ایستگاههای گاز تهران و نمایندگان آتش نشانی، اورژانس، بهداشت شرق، رئیس HSE، رئیس و کارشناسان ستاد مدیریت بحران  وجمعی از مدیران منطقه برگزار شد.

او افزود: شناسایی نقاط قوت ونقاط ضعف پرسنل خطوط گاز در مواقع بحرانی ، برآورد میزان کمبود ها ونیاز های آموزشی،  ارزیابی میزان آمادگی پرسنل ایستگاه های اصلی تقلیل فشار در واکنش سریع اضطراری کاهش آسیب ها به پرسنل و تاسیسات و محیط زیست،توانمند سازی نیروی انسانی و تاسیسات در برابر مخاطرات ناشی از تهدیدات،  اطمینان از آماده بودن تجهیزات در مقابله با شرایط بحرانی
،بالا بردن سطح آمادگی پرسنل عملیاتی در صورت بروز هرگونه حادثه و بحران غیر مترقبه ،تمرین و کسب آمادگی در خصوص طرح های مدیریت واکنش در شرایط اضطراری و بهبود بخشیدن و  هماهنگی بین سازمان های تخصصی  و  واحد های مسئول از جمله اهداف این مانور بود .

وی افزود:توان اجرایی، دقت و سرعت عمل کارکنان در نحوه تخلیه بخارات و خنثی سازی خطر نشت مرکاپتان بر اساس شرح وظایف از پیش تعریف شده  و دقت در نحوه نگهداشت مواد شیمیایی و محل استقرار آن‌ها در انبار کالا را از نقاط قابل توجه در این مانور برشمرد.

شهردار منطقه ۱۳ اظهار داشت: اتفاقاتی ناشی از خطاهای انسانی در حین انجام کار روی دهد یا حرکات خرابکارانه برای ایجاد ناامنی روانی و رعب و وحشت در مردم توسط افراد خرابکار صورت گیرد که لزوم اجرای این مانور در این رابطه می‌باشد.

وی با بیان اینکه در اجرای مانور دستگاه‌های نظامی و انتظامی، مدیریت بحران و نیروهای آتشنشانی نحوه مدیریت و برخورد با حوادث ناشی از نشتی گاز را تمرین می‌کنند، اظهار داشت: طی این مانور، اقدامات ایمنی، کنترلی، بوزداییو پاکسازی صورت گرفت.

مرکاپتان، مرکابتان متان تیول یک ترکیب شیمیایی بسیار بد بو است. در واقع این ترکیب شیمیایی گاز طبیعی بی بو است و از ترکیب متان تیول یا مرکابتان برای بو دار کردن آن استفاده می‌شود. معمولاٌ مقداری مرکاپتان را به گاز طبیعی اضافه میکنند تا در صورت نشت گاز انسان متوجه خطر شود.