رئیس امور مساجد شهرستان قرچک به همراه جمعی از ائمه جماعت شهرستان با محسن خرمی شریف شهردار  پیرامون بررسی مسائل و مشکلات مساجد برگزار شد.

به گزارش ساراپرس، در این نشست ائمه جماعات ضمن تشکر از فعالیت های شهرداری قرچک در حوزه های مختلف فرهنگی-اجتماعی، برخی مشکلات موجود در سطح شهر را با محسن خرمی شریف شهردار در میان گذاشتند.

محسن خرمی شریف شهردار قرچک نیز در این نشست با تشکر از روحانیون و ائمه جماعات و اینکه نسبت به شهر خود احساس وظیفه میکنند، قدردانی کرد و اظهارداشت: باید از ظرفیت های مساجد برای ارائه خدمات خوب به مردم استفاده کنیم، چرا که در امور مختلف، ائمه جماعات و مساجد نقش محوری دارند و محل مناسبی برای رسیدگی به مشکلات و حل مسائل شهروندان شناخته می شوند.

وی افزود:  مدیریت شهری قرچک برای خدمتگزاری به شهروندان، آماده همکاری با ائمه جماعات و مساجد است.