لایروبی بیش از  ۴۳ هزار متر مکعب از کانال ها و مسیل های شمال تهران با هدف رسوب برداری و حرکت روان آب در سال جاری انجام شد.

به گزارش ساراپرس، احسان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه گفت: منطقه یک دارای ۱۱مسیل، ۱۵حوضچه رسوبگیر و تعداد ۱۵ کانال است که در راستای برنامه‌های زمانبندی شده در سال جاری اداره مسیل‌ها و قنوات منطقه با لایروبی مستمر و شبانه روزی و اجرای عملیات رسوب برداری گنجایش و ظرفیت پذیرش مسیل ها را افزایش داده است.

او همچنین به لایروبی قنوات اشاره کرد و افزود: قنوات‌ منطقه نیز با هدف افزایش ظرفیت به طول ۸۷۰ متر لایروبی و در آنها ۲۳۵متر مکعب ریزش برداری، نوکنی و ۱۷۰ متر طول کول گذاری شده است.

صفایی تصریح کرد: در طرح استقبال از بهار نیز این  اداره با اجرای طرح جهادی اقدام به نظافت و پاکسازی رودخانه ها و مسیل های سطح منطقه نمود و با توجه به بارندگی های اخیر و جمع شدن زباله و ضایعات در سطح کانال ها و مسیل های منطقه، نسبت به لایروبی و پاکسازی آنها با استفاده از ادوات و ماشین آلات اقدام نمود.