شهردار منطقه 17 با اشاره به لایروبی انهار طی هفته اخیر،گفت: طی مدت اخیر پرسنل خدوم و زحمتکش حوزه خدمات شهری، اقدام به لایروبی و رسوب برداری 10 هزار و 500 متر از انهر و جوی های معابر اصلی و فرعی سطح منطقه کردند.

به گزارش ساراپرس،رضا سیفی شهردار منطقه با اشاره به لایروبی انهار طی هفته گذشته، گفت: با توجه به بارش باران طی هفته اخیر، به منظور جلوگیری از آب گرفتگی انهار و آب ماندگی در معابر، اقدامات لازم در سطح نواحی سه گانه انجام شد.

شهردار منطقه ۱۷، اظهار کرد: طی مدت اخیر پرسنل خدوم و زحمتکش حوزه خدمات شهری، اقدام به لایروبی و رسوب برداری ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر از انهر و جوی های معابر اصلی و فرعی سطح منطقه کردند.
سیفی خاطرنشان کرد: پاکسازی انهار از آلودگی ها به منظور پیشگیری از بحران در مواقع بارندگی، ازجمله اهداف این عملیات است.