مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قرچک گفت: فرهنگ ترافیک و ایمنی به کودکان قرچکی در پارک ترافیک شهرداری آموزش داده شد

به گزارش ساراپرس، اصغر یوسفی با اشاره به اهمیت فراگیری آموزش‌های ترافیکی از سوی کودکان، اظهار کرد: فرهنگ ترافیک، ایمنی و رعایت مقررات به ۳۰ نفر از کودکان مهدهای کودک توسط شهرداری و پلیس راهور در پارک ترافیک مدیریت شهری آموزش داده شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این آموزش‌ها، نهادینه شدن فرهنگ ترافیک، آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان و فرهنگ‌سازی مسائل ترافیکی در میان کودکان و تأثیر بسزای آموزش‌ها در آینده برای آن‌ها است که توسط سروان عرب مدرس آموزش‌های ترافیکی آموزش داده شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قرچک در پایان بابیان اینکه نهادینه شدن فرهنگ ترافیک تأثیر بسزایی در آینده برای کودکان دارد، اظهار کرد: قوانین و مقررات ترافیکی، عبور و مرور ایمن، آشنایی با کارکردهای چراغ راهنمایی و رانندگی در پارک ترافیک شهرداری به‌صورت مستمر به دانش آموزان و کودکان آموزش داده می‌شود.