براساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت منجمد گوسفند و گوساله تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش ساراپرس؛ براساس این نرخنامه، قیمت گوشت منجمد گوسفند و گوساله تنظیم بازار، با نرخ‌های مصوب جدید در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود.

قیمت انواع گوشت منجمد گوسفند و گوساله به شرح زیر اعلام شده است.
۱- ران منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان
۲- راسته منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان
۳- سردست منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان
۴- گردن منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۹۳۷۵۰ تومان
۵- قلوه‌گاه منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان
۶- ران منجمد گوساله هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان
۷- راسته منجمد گوساله هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان
۸- سردست منجمد گوساله هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان
۹- گردن منجمد گوساله هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان
۱۰- قلوه‌گاه منجمد گوساله هر کیلوگرم ۹۰۵۰۰ تومان