طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، قیمت انواع سبزیجات در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش ساراپرس، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیربرگی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است؛
هرکیلوگرم بادمجان ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان

هرکیلوگرم بادمجان دلمه ۱۳هزار و ۵۰۰تومان

هرکیلوگرم بامیه ۳۷هزار تومان

هرکیلوگرم انواع پیاز ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان

هر کیلوگرم انواع پیاز ریز ۵۰۰۰تومان

هر کیلوگرم تره فرنگی۱۱ هزار تومان

هر کیلوگرم ذرت شیرین ۲۳ هزار تومان

هر کیلوگرم ذرت معمولی ۱۴ هزار تومان

هر کیلوگرم سبزی پاک کرده ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان

هر کیلوگرم انواع سبزی جور ۱۴هزار و ۹۰۰ تومان

سبزی خوردن پاک کرده بسته بندی ۳۰۰ گرمی ۲۷هزار و ۵۰۰ تومان

هر دسته کوچک سبزی جور ۲۸۰۰ تومان

هرکیلوگرم نعنا جعفری ۱۴هزار و ۹۰۰ تومان

هر کیلوگرم سیب زمینی ریز ۷۰۰۰ تومان

هر کیلوگرم سیب زمینی ۱۲هزار و ۸۰۰تومان

هر کیلوگرم سیر ۵۵ هزار تومان

هرکیلوگرم فلفل دلمه ای رنگی ۲۲ هزار تومان
هرکیلوگرم فلفل دلمه سبز ۱۹هزار تومان

هرکیلوگرم انواع فلفل ریز( شیرین، تند، کبابی و غیره) ۲۵ هزار تومان

هرکیلوگرم کاهو پیچ (سالادی) ۱۷ هزار و۵۰۰ تومان

هرکیلوگرم کاهو رسمی پاک کرده۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان

هر بسته کاهو فرانسوی ۲۷ هزار تومان

هرکیلوگرم کدو مسمایی ۱۶هزار و۵۰۰ تومان

هرکیلوگرم کرفس ۱۸ هزار تومان

هرکیلوگرم کلم بروکلی ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان

هرکیلوگرم کلم قرمز ۱۵ هزار و ۵۰۰تومان

هرکیلوگرم گوجه فرنگی ۹۹۰۰تومان
هرکیلوگرم گل کلم ۱۴هزار تومان

هرکیلوگرم لیموترش سنگی ۱۸ هزار تومان

هرکیلوگرم گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی، ریز فله و غیره ۲۶هزار تومان

هرکیلوگرم لوبیا سبز قیطونی ۲۷ هزار تومان

هرکیلوگرم هویج فرنگی و ایرانی۸۸۰۰ تومان