با حضور مقامات کشوری ، اعضاء هیأت امناء و مدیر مؤسسه خیریه کهریزک ، گروه های مختلف نیکوکاری ، مددجویان ، مدیران و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک از 25 سال خدمات خالصانه و صادقانه محمدرضا صوفی نژاد در کسوت مدیریت این مجموعه خیریه قدردانی شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛  محمدرضا صوفی نژاد و  حسین نحوی نژاد با حضور در محل درمانگاه دکتر حکیم زاده و تزریق دوز یادآور ، از همه کارکنان مجموعه آسایشگاه خیریه کهریزک دعوت کردند تا در اسرع وقت خود را در مقابل این بیماری واکسینه کنند.

گفتنی است مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک آقای صوفی نژاد را از شاگردان این مکتب دانست که خودشان به درجه استادی رسیده و شاگردان بسیاری را تربیت کرده اند .

یادآوری می شود با حضور مقامات کشوری ، اعضاء هیأت امناء و مدیر مؤسسه خیریه کهریزک ، گروه های مختلف نیکوکاری ، مددجویان ، مدیران و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک از ۲۵ سال خدمات خالصانه و صادقانه محمدرضا صوفی نژاد در کسوت مدیریت این مجموعه خیریه قدردانی شد .