براساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش  ساراپرس؛ در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، قیمت قارچ در میادین اندکی افزایش یافته اما قیمت انواع جوانه ثابت مانده است.

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است.
۱- قارچ دکمه‌ای فله (پشت بسته) هر کیلوگرم ۳۶ هزار تومان
۲- قارچ دکمه‌ای فله (پشت باز) هر کیلوگرم ۳۲ هزار تومان
۳- قارچ دکمه‌ای اسلایس شده هر بسته یک کیلوگرمی ۳۵ هزار تومان
۴- قارچ دکمه‌ای هر بسته یک کیلوگرمی ۳۸ هزار تومان
۵- جوانه شبدر هر بسته ۲۰۰ گرمی ۱۰۲۰۰ تومان
۶- جوانه گندم هر بسته ۲۰۰ گرمی ۶۴۰۰ تومان
۶- جوانه ماش هر بسته ۲۰۰ گرمی ۱۰۲۰۰ تومان
۷- جوانه مخلوط سالادی هر بسته ۲۰۰ گرمی ۱۱۹۰۰ تومان
۸- جوانه یونجه (آلفا) هر بسته ۲۰۰ گرمی ۱۲۶۰۰ تومان