براساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، قیمت قارچ در میادین کاهش یافته اما قیمت انواع جوانه ثابت مانده است.

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است.
۱- قارچ دکمه‌ای فله (پشت بسته) هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان
۲- قارچ دکمه‌ای فله (پشت باز) هر کیلوگرم ۳۱ هزار تومان
۳- قارچ دکمه‌ای اسلایس شده هر بسته یک کیلوگرمی ۳۴ هزار تومان
۴- قارچ دکمه‌ای هر بسته یک کیلوگرمی ۳۶ هزار تومان
۵- جوانه شبدر هر بسته ۲۰۰ گرمی ۱۴۲۰۰ تومان
۶- جوانه گندم هر بسته ۲۰۰ گرمی ۹۹۰۰ تومان
۶- جوانه ماش هر بسته ۲۰۰ گرمی ۱۳۹۰۰ تومان
۷- جوانه مخلوط سالادی هر بسته ۲۰۰ گرمی ۱۴۹۰۰ تومان
۸- جوانه یونجه (آلفا) هر بسته ۲۰۰ گرمی ۱۸۳۰۰ تومان