بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، هر کیلوگرم قارچ دکمه‌ای پشت بسته فله درجه یک با 3 هزار تومان کاهش، به قیمت 32 هزار تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ بر اساس آخرین نرخنامه این سازمان هر کیلوگرم قارچ دکمه‌ای پشت‌باز فله با ۳ هزار تومان کاهش، به قیمت ۲۸ هزار تومان، قارچ دکمه‌ای قهوه‌ای فله با ۳ هزار تومان کاهش، به قیمت ۳۴ هزار تومان و قارچ دکمه‌ای بسته ۱۰۰۰ گرمی اسلایس شده با ۳ هزار تومان کاهش، ۳۱ هزار تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید؛ شهروندان می‌توانند هر بسته ۲۰۰ گرمی جوانه شبدر ۱۴۲۰۰ تومان، جوانه گندم ۹۹۰۰ تومان، جوانه ماش ۱۳۹۰۰ تومان، جوانه یونجه ۱۸۳۰۰ تومان و جوانه مخلوط سالادی ۱۴۹۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار خریداری نمایند.
گفتنی است، بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت ۱۴ قلم محصول قارچ و انواع جوانه در میادین میوه و تره بار پایتخت نسبت به نرخنامه قبلی ثابت مانده است.