به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ سیدابوالفضل پرپنچی با بیان رایگان شدن خدمات بستری مددجویان تحت حمایت،افزود: با تصویب هیأت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱ در بخش دولتی، خودپرداخت (فرانشیز) تمام مددجویان کمیته امداد در سطح کشور از جمله استان تهران اعم از شهری و روستایی برای خدمات بستری در قالب نظام […]

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ سیدابوالفضل پرپنچی با بیان رایگان شدن خدمات بستری مددجویان تحت حمایت،افزود: با تصویب هیأت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱ در بخش دولتی، خودپرداخت (فرانشیز) تمام مددجویان کمیته امداد در سطح کشور از جمله استان تهران اعم از شهری و روستایی برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع در بخش دولتی رایگان شد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، خاطرنشان کرد: بر اساس این تصویب‌نامه، خدمات سرپایی درمان برای مددجویان با در نظر گرفتن نظام ارجاع از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: فرانشیز بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت حمایت کمیته امداد استان تهران برای خدمات سرپایی نیز در قالب نظام ارجاع رایگان اعلام شده است.

پرپنچی اضافه کرد: همچنین فرانشیز مراجعه به پزشک خانواده برای مددجویان شهری کمیته امداد استان تهران تحت پوشش سازمان بیمه سلامت در طرح نظام ارجاع حداکثر ۷.۲۰۰ تومان است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، افزود: پیش از این ۱۰ درصد هزینه‌های خدمات بستری بخش دولتی برای خانواده‌های روستایی برعهده مددجویان بود که با این تصویب‌نامه، فرانشیز خدمات بستری برای تمام مددجویان کمیته امداد همزمان با سراسر کشور در سطح استان تهران  نیز رایگان شد.

وی،گفت: این مصوبه از ابتدای سال جاری برای مراکز درمانی دولتی در سطح استان تهران نیز همزمان با سراسر کشور لازم‌الاجراست.