خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در راستای وظایف مدیریت شهری مندرج در آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان و همچنین الزامات شورای اسلامی شهر تهران نسبت به کودکان در معرض آسیب و‌آسیب دیده اجتماعی در قالب تیم های سیار ، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در نظر دارد با هدف افزایش سطح دسترسی و کیفیت خدمات اجتماعی ویژه کودکان اقدام به برگزاری فراخوان طراحی اتوبوس سیار جهت ارائه خدمات به کودکان آسیب دیده نموده است.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در راستای وظایف مدیریت شهری مندرج در آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان و همچنین الزامات شورای اسلامی شهر تهران نسبت به کودکان در معرض آسیب و‌آسیب دیده اجتماعی در قالب تیم های سیار ، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در نظر دارد با هدف افزایش سطح دسترسی و کیفیت خدمات اجتماعی ویژه کودکان اقدام به برگزاری فراخوان طراحی اتوبوس سیار جهت ارائه خدمات به کودکان آسیب دیده نموده است

لذا از علاقمندان به همکاری در زمینه های ذیل دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری نسبت به ارسال طرح های نوین به نشانی خیابان کارگر ، انتهای خیابان ۱۵ پلاک ۲ اقدام نمایند

محور های پیشنهادی؛
۱- طراحی گرافیکی ، دکوراسیون و چیدمان داخلی اتوبوس
۲- طراحی بدنه خودروهای اتوبوس با بهره گیری از اصول روانشناسی
۳- ارائه مدل های مشابه در سایر کشور ها با تحلیل عملکرد تخصصی
شماره جهت‌تماس ؛ ۰۹۱۲۲۳۵۰۳۷۵ وظایف مدیریت شهری مندرج در آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان و همچنین الزامات شورای اسلامی شهر تهران نسبت به کودکان در معرض آسیب و‌آسیب دیده اجتماعی در قالب تیم های سیار ، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در نظر دارد با هدف افزایش سطح دسترسی و کیفیت خدمات اجتماعی ویژه کودکان اقدام به برگزاری فراخوان طراحی اتوبوس سیار جهت ارائه خدمات به کودکان آسیب دیده نموده است

لذا از علاقمندان به همکاری در زمینه های ذیل دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری نسبت به ارسال طرح های نوین به نشانی خیابان کارگر ، انتهای خیابان ۱۵ پلاک ۲ اداره روابط عمومی اقدام نمایند

محور های پیشنهادی؛
۱- طراحی گرافیکی ، دکوراسیون و چیدمان داخلی اتوبوس
۲- طراحی بدنه خودروهای اتوبوس با بهره گیری از اصول روانشناسی
۳- ارائه مدل های مشابه در سایر کشور ها با تحلیل عملکرد تخصصی
شماره جهت‌تماس ؛ ۰۹۱۲۲۳۵۰۳۷۵