رئیس پلیس تهران بزرگ در یادداشتی فتح خرمشهر را فتح قله های ایثار و شهامت خواند و گفت: سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر در حقیقت فتح قله های ایثار و شهامت و شجاعت بود و در این روز ملت بزرگ ما صلابت و عظمت خود را به رخ جهانیان کشاند. یاد و خاطره امام عظیم الشان و شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی می داریم.

به گزارش  ساراپرس؛ سوم خرداد در حقیقت روز حماسه آفرینی ملتی نستوه و بزرگ است که توانست پاره تن خود را از چنگال دژخیمان ددمنشی که با شعار ” آمده ایم تا بمانیم ” آمده بودند نجات دهد. سوم خرداد روز ملی مقاومت برای ملتی است که ۸ سال مجاهدانه با دست خالی در مقابل دشمنان دون مایه و سفاک خود ایستاد و ۸ سال حماسه و ایثار و مجاهدت را به تصویر کشاند و به جهانیان نشان داد که هرگز در مقابل زیاده خواهی آنان سر تسلیم فرونخواهد آورد و با مجاهدت و پایمردی خود دشمنان را به زانو در آورد.

در طول تاریخ پر فراز و نشیب این مرز و بوم سلسله پادشاهان مختلف به خصوص قاجاریان و پالانی ها بخش های این کشور را به بیگانگان تقدیم کردند تا خود در رفاه و آسایش و آرامش روزگاران را سیر نمایند و هیچ خلل و لطمه ای به عیش و نوش و خوش گذرانی آن ها وارد نشود. از این رو در قراردادهایی چون گلستان و ترکمانچای و… سرزمین مان را به تاراج دادند تا خود به سلامت باشند.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم اینکه حاکمیت همچنان در تب و تاب تثبیت و به ثبات رساندن عناصر داخلی و … خود بود، دشمنان با به میدان کشاندن دیوانه ای سفاک جنگی نیابتی را علیه کشور ما به راه انداختند و ۸ سال از زمین و آسمان و دریا صدام ملعون را حمایت و پشتیبانی کردند و آنچه در چنته داشتند را به میدان آوردند و در نهایت هم نتوانستند به خواسته خود که به زانو در آوردن ملت بزرگ ما بود دست پیدا کنند.
انقلاب اسلامی به ما قدرت و باوری بی نظیر داد و مردم ما با روحیه ای انقلابی با ایمانی راسخ به میدان نبرد شتافتند و در این میدان عظیم ایرانیان از جان و مال و هستی خود مایه گذاشتند و با اتحاد و انسجام و همدلی و ایمان راسخ خود دشمنان تا بن دندان مسلح و سفاک و ددمنش خود را به زانو در آورند و به دنیا نشان دادند که ملت بزرگ ما سرآمد رشادت و دلاوری هستند و به دشمنان ثابت کردند که تا پای جان از میهن و باور و اعتقادات خود دفاع خواهند کرد و پیروزی را به دست خواهند آورد.
سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر در حقیقت فتح قله های ایثار و شهامت و شجاعت بود و در این روز ملت بزرگ ما صلابت و عظمت خود را به رخ جهانیان کشاند. یاد و خاطره امام عظیم الشان و شهدای ۸ سال دفاع مقدس را گرامی می داریم.

سردار “حسین رحیمی” رئیس پلیس تهران بزرگ