سردار قنبری گفت: ایکاش جرمی در جامعه  اتفاق نیفتد، زیرا ضرر مادی، معنوی و نیز  زمان  زیادی از مقامات نظامی را می‌گیرد، پس پیشگیری بهتر از درمان است.اقدامات پلیس آگاهی در پیشگیری از جرم مهم است؛ هرچقدر در پلیس آگاهی فاصله کشف تا وقوع جرم را به کاهش برسانیم ، ایجاد ناامنی برای مجرمین می کنیم. 

به گزارش ساراپرس، صبح امروز سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا در نشست خبری با اشاره به اینکه شما خبرنگاران نقش مهمی را در برقراری و اطلاع رسانی امنیت در جامعه دارید، بیان داشت: مجموعه پلیس آگاهی در کشور صددرصد تخصصی است ، زمانی که در جامعه جرمی اتفاق می افتد ، پلیس آگاهی واردصحنه می شود.

وی ادامه داد: ایکاش جرمی در جامعه  اتفاق نیفتد، زیرا ضرر مادی، معنوی و نیز  زمان  زیادی از مقامات نظامی را می‌گیرد، پس پیشگیری بهتر از درمان است.اقدامات پلیس آگاهی در پیشگیری از جرم مهم است؛ هرچقدر در پلیس آگاهی فاصله کشف تا وقوع جرم را به کاهش برسانیم ، ایجاد ناامنی برای مجرمین می کنیم.

سردار قنبری با اشاره به اینکه دغدغه مردم بحث سرقت است و تدبیر فرماندهی فراجامبارزه با سارقین است، گفت: با تلاش جهادی این دغدغه را رفع و با سرقت مبارزه خواهیم کرد و این نیاز به اقدام فراوظیفه ای است.

 

رئیس پلیس آگاهی فراجا اشاره کرد: مطالعات ما پیرامون محل های شناسایی و محل های اختفا سارقان است ؛ که شناسایی کردیم و نتایج بسیار عالی، عاید شده است و هدف این طرح، کاهش دغدغه مردم و کاهش سرقت در جامعه است.

وی گفت: ۸۸ درصد خودروهای مسروقه کشف می گردد.