بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع خرما و رطب از جمله خرمای آلویی، بیزو، پیارم، خاصویی، گنتار، دشستان، کبکاب، ربی و زاهدی و رطب زرد طلایی و مضافتی بم درجه یک در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش  ساراپرس؛ بر اساس نرخنامه جدید این سازمان، قیمت هر کیلوگرم خارک ۱۷ هزار تومان، خرمای آلویی ۴۱ هزار تومان، خرمای بیزو ۳۵ هزار تومان، خرمای پیارم ۸۵ هزار تومان و پیارم ممتاز ۹۹ هزار تومان اعلام شد.

همچنین قیمت هر کیلوگرم خرمای خاصویی ۳۲ هزار تومان، خرمای ربی ممتاز ۴۲ هزار تومان، خرمای زاهدی ۳۳ هزار تومان، چیپس خرما ۲۶ هزار تومان و خرمای کبکاب در بسته بندی (یک تا دو کیلوگرمی) هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان تعیین شده است.
گفتنی است، هر کیلوگرم رطب زرد طلایی با قیمت ۳۵ هزار تومان، رطب مضافتی بم با قیمت ۴۴ هزار تومان و مضافتی ممتاز با قیمت ۵۹ هزار تومان و کلیته (کلوته) با قیمت ۲۷ هزار تومان در میادین و بازارهای میوه و تره بار ارائه می‌شود.