با طواف نمادین خانه خدا توسط مددجویان و نیکوکاران ، آسایشگاه خیریه کهریزک آماده استقبال از خیرین جامعه جهت ذبح گوسفند قربانی است.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ با طواف نمادین خانه خدا توسط مددجویان و نیکوکاران، از آغازین ساعات بامداد روز عید سعید قربان، آسایشگاه خیریه کهریزک آماده استقبال از خیرین جامعه جهت ذبح گوسفند قربانی و شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری است.