مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: طرح موضعی«ساماندهی بافت ناکارآمد محله چیذر» با تمرکز بر ساماندهی محدوده ارزشمند واقع در تپه و ده چیذر در محدوده ای به مساحت حدود 4.5 هکتار تهیه شد و در 26 اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران رسید.

  • به گزارش ساراپرس، کاوه حاجی علی اکبری با اعلام این خبر، عنوان کرد: در این طرح، ضوابط و مقررات ساخت و ساز با هدف حفظ هویت و ارزش های محیط کالبدی، منطبق بر مورفولوژی بافت تدوین شده و ضوابط تشویقی به منظور ترغیب ساکنان به نوسازی و افزایش توجیه پذیری اقتصادی و تحقق پذیری طرح در نظر گرفته شده و الگوهای معماری ساخت بنا براساس ویژگی ها و ارزش های بافت چیذر و شمیرانات نیز ارائه شده است.
    مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: همچنین به منظور تامین خدمات پشتیبان سکونت، فضای سبز محله و نیز تامین پارکینگ های مورد نیاز عمومی و محله ای، از کلیه ظرفیت های محدوده طرح از جمله باغ ادونتیست، ورزشگاه عقیلی و … بهره گیری شده و نسبت به ارتقای کیفیت شبکه دسترسی از طریق اصلاح پوسته شبکه معابر نیز اقدام شده است.
    علی اکبری عنوان کرد: امید است با اجرای این طرح، شاهد تسریع در روند نوسازی محدوده تپه و ده چیذر همراه با ارتقای کیفیت ساخت و احیای هویت محدوده باشیم.