شهردار منطقه۱۳ از طراحی و احداث تصفیه خانه آب کانال منوچهری برای آبیاری فضای سبز با ظرفیت هزار متر مکعب توسط اداره محیط زیست منطقه خبر داد و گفت: این طرح هم اکنون در مرحله مطالعات و جانمایی است.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه در خصوص اهمیت طراحی تصفیه خانه آب در منطقه گفت: با توجه به مقدار بارش نزولات جوی در شهر تهران و برنامه های مختلف سازمان های متولی آب برای مدیریت جامع آب و محدودیت اختصاص آب با کیفیت برای فضای سبز، بازیابی آب با کیفیت نامناسب جهت تصفیه و استفاده مجدد برای کاربردهای مختلف به عنوان یک گزینه مهم مطرح شده است.
او با اشاره به تصفیه و استفاده از آب نهر مسیل های منوچهری و جاجرود ناحیه سه در این طرح افزود: این تصفیه خانه، با ظرفیت هزار متر مکعب در روز برای تامین و جبران کمبود آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز منطقه تحت پوشش طراحی می شود.
شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه، محل مورد نظر برای برداشت آب و استقرار تصفیه خانه محل تقاطع دو کانال جاجرود و منوچهری است که پس از بررسی های مختلف و وجود فضای لازم برای احداث تصفیه خانه، انتخاب مناسبی می باشد، اظهار داشت: از نظر کیفی، ضمن نمونه برداری های متعدد از آب نهر های منوچهری، سرخه حصار و جاجرود در زمان های مختلف، آزمایشات شیمیایی و بیولوژیکی ضروری در مقاطع زمانی صورت گرفته تا بر مبنای آزمایشات انجام گرفته، سیستم تصفیه آب طرح شده است.
شهردار منطقه۱۳، هدف از اجرای پروژه احداث تصفیه خانه با ظرفیت هزار متر مکعبی را آبیاری فضای سبز، درختکاری و استفاده در شستشوی اماکن عمومی و سایر استفاده های غیر شرب اعلام و خاطر نشان کرد: کیفیت آب تصفیه شده در حدی است که املاح مزاحم، فلزات سنگین و سایر آلاینده های آب و ترکیباتی که می تواند ایجاد محدودیت و یا مشکلات بهداشتی و زیست محیطی نماید، حذف و آب تصفیه شده امکان استفاده در آبیاری فضای سبز را دارد.
علی احمدی یادآور شد :این طرح هم اکنون در مرحله مطالعات و جانمایی قرار دارد و پس از کسب نظر فنی کمیسیون آب، شهریورماه مناقصه انجام خواهد شد.