بعد از حذف بازدید از بام ری در بی بی شهربانو و وضعیت کوه خواری محوطه دژ رشکان در سفر امروز وزیر میراث، صبح امروز "ری خبر" به انتقاد از این موضوع پرداخت.

به گزارش ساراپرس، حالا خبرنگاران حاضر در این بازدید، از عزت اله ضرغامی وزیر میراث خواستند که از وضعیت اسفبار کوه خواری در محدوده آستان بی بی شهربانو بازدید کند.

احتمال دارد وزیر میراث تا دقایقی دیگر در منطقه پر چالش حوزه میراث فرهنگی شهرستان ری که در ستیز با سیمان تهران است، حاضر شود.