صبح امروز و به دعوت سید علی یزدیخواهرجلسه ای با حضور استاندار محترم تهران، معاونین وزیر راه و شهرسازی،‌ مدیران کل استانی و مسئولین محترم شهرستان ری تشکیل و در خصوص حل معضل کمربندی دوم تهران هم اندیشی و تصمیم گیری شد.

به گزارش ساراپرس؛ در جلسه دستگاه‌های متولی گزارشی در خصوص حوادث و سوانح اجرای ناقص پروژه ارائه نمودند.

در پایان مقرر شد؛

۱)تا سه ماه آینده یک کیلومتر راه منتهی به میدان غنی آباد توسط اداره کل راهداری استان تهران زیر سازی، آسفالت و آماده بهره برداری گردد.

۲) تقاطع کمربندی دوم تهران با جاده ورامین(پل فیروز آباد) طی یکسال آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری گردد.

۳) تامین اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل تقاطع غیر همسطح غنی آباد، توسط یزدی خواه و استاندار محترم تهران از طریق وزیر محترم راه و شهرسازی پیگیری گردد.