محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه 13 به همراه معاون اجتماعی وفرهنگی منطقه و مشاور ورییس حوزه دفتر شهردار به مناسبت “هفته ملی کودک” با جمعی از کودکان و دانش آموزان این منطقه دیدار کردند.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس ، در ابتدای این نشست صمیمانه محمد هادی علی احمدی با اشاره به اینکه کودکان ارزشمندترین سرمایه‌ ملی هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و ما امانت‌داران این هدیه‌های الهی هستیم، گفت: “هفته‌ ملی کودک” فرصت مغتنمی برای معطوف‌ کردن توجه مسئولان شهری نسبت به مسائل و نیازهای این قشرتاثیرگذارو آینده ساز از جامعه است.
در این نشست با دانش آموزان در خصوص شغل آینده و اینکه اگر در جایگاه مدیریت شهری بودند چه اقداماتی را برای اداره شهر در نظر می گرفتند، با شهردار منطقه ۱۳ گفتگو کردند.
همچنین در این جلسه کودکان در خواست ها و مشکلات خود را بیان کرده ومحمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ با اهدای شاخه های گل و هدیه هفته ملی کودک را به آن ها تبریک گفت .