شهرداری منطقه یک در ماه پایانی تابستان و با هدف خدمات رسانی مناسب به دانش آموزان با ابلاغ دستورالعمل حمایت از توسعه و تجهیز مدارس، آماده ماه مهر می شود.

به گزارش ساراپرس، حامد عبداللهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه در کمیته اجرایی طرح حمایت از توسعه و تجهیز مدارس سطح منطقه که با حضور حمیدرضا عباسی معاون مالی و پشتیبانی و محمدرضا حیدرلو معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه، محمد رضا یارندی مدیر آموزش های شهروندی منطقه و نمایندگان معاونت های تخصصی شهرداری منطقه برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: کمیته اجرایی طرح حمایت از توسعه و تجهیز مدارس سطح منطقه با هدف ایجاد الگوی مدیریت واحد و عادلانه در حمایت از توسعه و تجهیز و ارتقاء سطح خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی به دانش آموزان در قالب چهار بخش عمرانی، برنامه ای، تجهیزی و مناسب سازی تشکیل شد.

او افزود: در این کمیته اولویت ها و نیازهای مدارس مطرح شده از سوی آموزش و پرورش مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد اقدامات اجرایی پس از طی فرایند قانونی تا قبل از سال تحصیلی جدید انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: با توجه به پیش رو بودن آغاز سال تحصیلی ٠٢-١۴٠١ ستاد اجرایی استقبال از مهر تشکیل و اقداماتی از جمله باز پیرایی و شستشوی دیواره بیرونی مدارس، کمک به دانش آموزان کم بضاعت، خط کشی های ترافیکی محل مدارس و روکش و آسفالت خیابان های منتهی به مدارس انجام می شود.

گفتنی است در همین راستا جلسه ای با حضور مدیران معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک نیز برگزار شد و اقدامات لازم جهت تامین ایمنی معابر اطراف مدارس قبل از بازگشایی و اجرای طرح استقبال از مهر مورد بررسی قرار گرفت.