جلسه آموزشی نقش کلیدی روانشناسان در سلامت روان فرزندان در مراکز شبه خانواده با تدریس دکتر مهستا مصلایی کارشناس مسئول مراکز شبه خانواده در سالن جلسات بهزیستی شهرتهران برگزار شد.

به گزارش ساراپرس،با عنایت به نقش کلیدی و محوری روانشناسان در ارتقا سطح سلامت روان فرزندان بدسرپرست و بی سرپرست مقیم مراکز شبانه روزی تحت نگهداری از کودکان و نوجوانان این جلسه آموزشی برگزار شد.

کارشناس مسول دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بهزیستی شهر تهران با بیان شرح وظایف روانشناسان مراکز شبه خانواده، درخصوص لزوم برگزاری کارگاه های روانشناختی با سرفصل های مصوب توسط روانشناسان تاکید کرد.

مهستا مصلایی در این جلسه افزود: با افزایش دانش و آشنایی مربیان مراکز شبه خانواده گام موثری در خصوص ارتقا سطح سلامت فرزندان عزیز سازمان و آینده سازان کشور عزیزمان برداشته می شود.

 گفتنی است، در این جلسه مقرر شد جلسات هفتگی به منظور هماهنگی و casereport موارد خاص به صورت مداوم انجام شود.