سی و هفتمین جلسه کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در روز دوشنبه ششم تیرماه 1401 با حضور اعضای محترم کارگروه، به صورت مجازی برگزار گردید.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه اعلام نمودند: موضوعات کلا در سه بخش مطرح شدند. در بخش “ارائه آمار عملکرد سامانه”، گزارشی از آخرین وضعیت تحلیل و طراحی سامانه، وضعیت بهره برداری از سامانه، ثبت نام و عملکرد دستگاه­ های اجرایی در سامانه، ثبت نام و عملکرد بخش خصوصی در سامانه، تعداد و مبلغ کل معاملات انجام شده در سامانه، آمار و عملکرد مرکز تماس و پشتیبانی سامانه ارائه گردید و در بخش “ارائه گزارش اهم اقدامات توسعه­ یافته در سامانه در شش ماه گذشته” نیز گزارشی از اهم اقدامات توسعه ای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در شش ماه گذشته همراه با موارد قانونی آن ارائه گردید.
ایشان افزودند: در بخش “ارائه پیش نویس دستورالعمل استفاده از شناسه معاملاتی ستاد “شمس” موضوع ماده (۱۲) آیین­ نامه جهت تصویب اعضای محترم کارگروه” نیز پیش نویس دستورالعمل استفاده از شناسه معاملاتی ستاد “شمس” موضوع ماده (۱۲) مصوبه هیات محترم دولت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به اعضای کارگروه ارائه گردید و مقرر شد جلسات کارشناسی در این خصوص با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار و نتایج نهایی آن در جلسه آتی کارگروه ارائه گردد.