در این جلسه سید علی یزدی خواه با اشاره به معضلات کانال انتقال پساب ری - ورامین گفت: می بایست در اسرع وقت این کانال در محدوده خاورشهر و عباس آباد پوشانده شود.

به گزارش ساراپرس؛ دکتر محرابیان نیز، ضمن تماس تلفنی با معاونین مربوطه گفت: این معضل را در جلسه شورای معاونین وزارت نیرو مطرح و موضوع پوشاندن کانال را تا حصول نتیجه شخصاً پیگیری خواهم کرد.

در ادامه یزدی خواه با طرح موضوعاتی از جمله حقابه های کشاورزی، خانه های در حریم دکل های برق فشار قوی، پست سوم برق شهرک صنعتی شمس آباد و … خواستار حل این معضلات شدند.